Om-hoppid_no_folderbanner.jpg


Satsing på entreprenørskap


hoppid.no er Møre og Romsdal fylkeskommune si satsing på
entreprenørskap. Satsinga er eit samarbeid med Innovasjon Norge,
Fylkes-mannen i Møre og Romsdal og kommunane. Målet er å få til
fleire og betre nyetableringar i fylket. Gjennom hoppid kontora ute
i kommunane, kan gründaren få råd og rettleiing i spørsmål knytt
til etablering av eigen bedrift. Vanylven Utvikling AS er lokal hoppid
kontakt.

Oversikt kurstilbod innan hoppid.no-nettverket finn du her


Søknadsskjema for støtte til prosjekt finn du her